::: INFORMACE USK
::: KALENDÁŘ AKCÍ USK
Počátky klubu se datují v roce 1991, krátce po založení chebské části Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni v roce 1990 (dále jen FEK ZČU). Klub byl založen pod názvem Vysokoškolský sportovní klub Akademik. Iniciátory založení sportovního klubu byli samotní studenti, kteří hledali různé možnosti podpory vlastních sportovních aktivit. Registrace stanov proběhla počátkem roku 1992 a hlavním posláním klubu bylo: •zabezpečení rozvoje a organizace sportu a zájmové tělesné výchovy na ekonomické fakultě v Chebu, umožnění tělovýchovného zapojení veřejnosti, •zabezpečení sportovního procesu v návaznosti na různé oblasti a rozvrstvení sportovních soutěží v ČR se zaměřením na akademické soutěže. •zabezpečení nejen rozvoje sportu na soutěžní úrovni, ale i zabezpečení sportovního, tělovýchovného a turistického využití studentů a zaměstnanců ekonomické fakulty a ostatních členů VŠSK. V průběhu roku 2008 došlo k transformaci klubu, jak vyžadovala právní úprava. Členskou schůzí byly schváleny nové stanovy. Klub přijal nový název „Univerzitní sportovní klub Akademik o.s.“ (dále jen USK Akademik o.s.) a také byla posílena spolupráce se Západočeskou univerzitou. V roce 2008 byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení a akvizice strojového parku fitnesscentra. V současné době se klub stále podílí na organizaci volnočasových aktivit členů, především z řad studentů, absolventů a chebských občanů. Prioritní aktivitou je fitness cvičení na vlastních posilovacích strojích v pronajatých prostorách Západočeské univerzity na Fakultě ekonomické v Chebu. Vzhledem k tomu, že USK Akademik o.s. materiálně zabezpečuje výuku tělesné výchovy a volnočasové aktivity studentů a zaměstnanců, má 50% slevu na nájem prostor pro fitness centrum. Členskou základnu klubu tedy tvoří studenti, zaměstnanci FEK ZČU a chebští občané, v současnosti celkem 160 členů. Pod hlavičkou USK Akademik o.s. funguje horolezecký oddíl. USK Akademik o.s. je členem České asociace univerzitního sportu a ČSTV.
::: HISTORIE USK AKADEMIK
více... více...::: 13.12. 2014
UNDERGROUND MTB PAPÍRNA 2014
starý webUSK AKADEMIK o.s. Tituly stranou, my jsme akademici!
USK AKADEMIK
Copyright 2014 ::: USK Akademik o.s.
::: fotogalerie ::: sporty ::: aktuality ::: o nás ::: kontakty ::: ke stažení